O dobrovolnictví

Vadí ti nečinně přihlížet ničení životního prostředí?

Už máš dost rostoucí nevraživosti v české společnosti vůči všemu cizímu a jinému?

Nelíbí se ti sexistické narážky a znevažování role žen?

Máš chuť ve svém volném čase dělat něco smysluplného?

Chceš se aktivně zapojit do akcí na ochranu lidských práv, práv zvířat či životního prostředí?

NESEHNUTÍ Brno spolupracuje s dobrovolníky a dobrovolnicemi od svého počátku a prakticky bylo na jejich základě založeno. Většina realizovaných aktivit by se bez podpory dobrovolníků a dobrovolnic vůbec neobešla a nemohla by být ani uskutečněna. V rámci našich aktivit se snažíme narušit stereotypní vnímání dobrovolnictví jako něčeho divného, co normální lidé nedělají a naopak se snažíme posílit vnímání dobrovolnictví jako něčeho pro naši společnost naprosto normálního, přirozeného a prospěšného. Bereme dobrovolnictví jako jednu z možností, jak se do vytváření budoucí podoby světa kolem nás může každý aktivně zapojit a vyjádřit tak svou solidaritu s těmi, kdo ji potřebují a učinit sami sebe užitečnými. Dobrovolnictví není jen naše povinnost vůči druhým, ale především naše právo starat se o to na čem nám záleží.

Dobrovolnictví v NESEHNUTÍ – krok po kroku

1) Volba programu

Vyber si program nebo programy, které jsou ti blízké a kterým bys chtěl či chtěla nejvíce pomáhat. Záleží na tobě, jestli si vybereš jeden, dva nebo se rozhodněš pomáhat  třeba napříč všemi programy. V současné době se můžeš zapojit do těchto programů:

ŽENSKÁ PRÁVA JSOU LIDSKÁ PRÁVA

SPOLEČNĚ K ROZMANITOSTI

OBČANSKÉ OKO

ZBRANĚ, NEBO LIDSKÁ PRÁVA

CESTA INICIATIVY

ZA PRÁVA ZVÍŘAT

 

2) Volba činnosti:

Opět si můžeš vybrat jednu i více činností, kterými bys pravidelně nebo třeba jen občas, nárazově nebo dokonce třeba jen jednou pomohl či pomohla. Pro lepší orientaci jsou jednotlivé činnosti seřazeny do kategorií. Pokud zde nenajdeš to, čím bys chtěl pomáhat, dej nám vědět na daniela.niksicova@nesehnuti.cz

Práce s lidmi

 • účast ve správních řízeních (poradenství občanům, příprava odborných připomínek a právních náležitostí, výjezdy do regionů)
 • organizace nebo účast na volnočasových aktivitách pro příchozí

Monitoring, archivace, tvorba informačních materiálů

 • rozvíjení informačního centra pro rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce (propagace, poradenství, rozšiřování zvláštní sekce knihovny)
 • monitoring stereotypních sexistických reklam
 • práce s médii – monitoring, shromažďování informací, vytváření archívu ( v rámci jednotlivých programů, ale i na úrovni NESEHNUTÍ)
 • zařazování nových knih do knihovny NESEHNUTÍ, psaní anotací, spravování elektronické výpůjční databáze, navrhování nových titulů

Konzultace, poradce

 • pomoc se sociálním a právním poradenstvím pro příchozí

Práce s dětmi a studenty

 • lektorování workshopů s multikulturní tématikou na ZŠ a SŠ;
 • volnočasové aktivity pro děti příchozích

Kreativní činnost

 • návrhy, sazba a grafika log, letáčků, plakátů, pozvánek, odznáčků, triček, tašek
 • výroba transparentů a rekvizit k happeningům
 • psaní článků z oblasti lidských práv a migrace do časopisu PŘES
 • fotodokumentace a videodokumentace (zvláště při různých akcích)

VPČ (Velmi Potřebné Činnosti)

 • překlady a tlumočení
 • korektury českého, anglického a ruského jazyka
 • sbírání podpisů k peticím
 • získávání finančních prostředků

AKCE – aneb buď pomoz nám s akcí, nebo si udělej svou vlastní a my ti pomůžeme!

 • organizace nebo výpomoc na veřejných akcích (happeningy, semináře, výstavy, besedy, přednášky) zajištění místa, propagace
 • účast na infostáncích NESEHNUTÍ v rámci různých akcí – poskytování informací a informačních letáčků a propagačních předmětů široké veřejnosti
 • propagace akcí – roznos letáčků a plakátů, šíření pozvánek o akci po sociálních sítích

3) Vyplnění dobrovolnické návratky:

Dobrovolnická návratka slouží k tomu, abychom věděli, koho můžeme kvůli dané pomoci oslovit. Jaký druh informací chceš o NESEHNUTÍ a jeho aktivitách dostávat a jaký ne. Návratka není závazná a nevyplývají ti z ní žádné povinnosti. Pokud ale nechceš návratku vyplnit (jednorázová pomoc) stačí kontaktovat naši dobrovolnickou koordinátorku Danielu Nikšičovou na daniela.niksicova@nesehnuti.cz