07.08.2013

NESEHNUTÍ hledá dobrovolníky a dobrovolnice na Evropskou dobrovolnou službu na Kavkaze!

NESEHNUTÍ hledá dobrovolníky a dobrovolnice na Evropskou dobrovolnou službu na Kavkaze!

Kdy:
Od prvního čtvrtletí 2014 po dobu 6–12 měsíců

Kde:
Je možné vybrat si ze dvou organizací:

 1. Arménie – Civil Society Institute, Jerevan
 2. Gruzie – Research –Intellectual Club „Dialogue of Generations“, Kutaisi

 

Hostitelské organizace:

 1. Civil Society Institute se věnuje lidským právům, peacebuildingovým aktivitám, práci s mládeží, vzdělávání, právnímu poradenství, organizování seminářů. Více info o organizaci zde.
 2. Organizace Research –Intellectual Club „Dialogue of Generations“ se věnuje sociálním, kulturním, ekologickým rozdílnostem v regionu s důrazem na mladé lidi a jejich zapojení do společnosti. Více info o organizaci zde.

Charakteristika služby:
Zapojení se do běžného fungování své hostitelské organizace, kde bude také vytvořen prostor pro realizaci vlastního projektu, který by se měl obsahově překrývat s tématy hostitelské organizace.

1. Možnosti zapojení v Civil Society Institute (Jerevan):

 • aktivní zapojení do práce s místní komunitou
 • administrativní podpora
 • pomoc s pořádáním workshopů, přednášek, setkání a seminářů
 • výzkum komparativního práva
 • příprava materiálů pro školení
 • pořádání kulturních večerů
 • pořádání ekologických aktivit

2. Možnosti zapojení v Research –Intellectual Club „Dialogue of Generations“ (Kutaisi):

 • aktivní zapojení do aktivit hostitelské organizace
 • administrativní podpora
 • pomoc s pořádáním workshopů, přednášek, setkání a seminářů

Co požadujeme:
Kromě formálních požadavků (věk mezi 18 a 30 lety, legální pobyt v ČR) taky zájem o témata NESEHNUTÍ a aktivní účast na přípravě projektu.

Co nabízíme:
Pomoc s přípravou projektu a sdílení zkušeností z regionu, ve kterém už delší dobu působíme. Stáž bude navíc probíhat v organizaci, se kterou již spolupracujeme.

O Evropské dobrovolné službě:
Podmínkou konání stáže je příprava projektu a získaní grantu od České národní agentury – Mládež. Hrazeny pak budou všechny životní náklady (kapesné, strava, ubytování), 90 % z cestovních nákladů na místo služby a zpět, jazykový kurz, pojištění, v případě potřeby taky víza. Před začátkem stáže absolvujete v ČR předodjezdové školení a zprostředkujeme vám taky setkání s našimi spolupracovníky a spolupracovnicemi, kteří už v regionu působili, aby vám sdělili své zkušenosti. Na místě stáže v hostitelské organizaci budete mít k dispozici mentora, který vám bude poskytovat podporu, a koordinátora EDS, který se o vás bude starat a dbát o vaši náplň práce. V regionu působí taky náš kolega, který je taky připraven pomáhat.

Harmonogram:

 • do 20. 8. je třeba zaslat motivační dopis o rozsahu maximálně 1800 znaků a životopis  (oba v angličtině) na mail peter@nesehnuti.cz
 • dne 27. 8. dopoledne proběhne osobní schůzka pro vybrané účastníky a účastnice a to v kanceláři NESEHNUTÍ (Třída kpt. Jaroše 18, Brno)
 • V záři pak budeme společně připravovat projekt, deadline je 1. 10.
Podpořte nás